Ontdek de kracht van het                                                       

     ENNEAGRAM

Wat is het Enneagram?

Het is een hulpmiddel en nooit een doel op zich.

In de eerste plaats zien wij het Enneagram als een ontwikkelingsmodel dat je helpt om te evolueren naar de beste versie van jezelf. Het kan nooit de bedoeling op zich zijn om ‘je nummertje te weten’. De zoektocht naar je type is een waardevol proces op zich omdat het een eerste stap is in je bewustwording. Eens je je type kent, gaat de tocht verder om je gedrag stelselmatig bij te sturen in de richting die je bewust kiest. Diepe transformatie is mogelijk doordat het model enorm veel lagen kent en je mechanismen beschrijft tot op het niveau van drijfveren. Het model gaat dus niet over gedrag, wel over wat jou drijft.

Een manier om meer 'presence' te ervaren in je leven

Als je volledig landt in het hier en nu, is je denken helder, ben je trouw aan je eigen hart en neem je de juiste actie met de juiste hoeveelheid energie. Op deze momenten ben je op je best en ervaar je echte vrijheid in de zin dat jij in het moment kiest wat het juiste is om te doen (en dus niet je automatische piloot zoals in 95% van de gevallen). Het beste in jezelf komt naar boven! 

Presence ontwikkelen is ook een enorm hulpmiddel om te groeien als mens. Het is dus een heel belangrijk begrip voor de Enneagramschool.

Een pad naar mildheid

Mildheid is een sleutelwoord aangezien het model aantoont hoe achter elk gedrag een goede intentie schuilt. Het zegt ons hoe mensen geleerd hebben zich te verdedigen vanuit hun type-specifieke angst. De strengste beoordelaar ben je vaak zelf. Door de goede intentie te zien van je gedrag dat je veroordeelt, groeit de mildheid en daarmee ook de aanvaarding van jezelf en uiteindelijk de liefde voor jezelf. En zoals je waarschijnlijk wel ergens op een kalender van Bond Zonder Naam vindt: “Zonder liefde voor jezelf, geen echte liefde in je leven.”

Een omschrijving van 9 mogelijke brillen om naar de wereld te kijken.

Door je te realiseren dat andere mensen door een heel andere bril kijken, groeit het begrip naar anderen toe. Zonder het Enneagram voelt het soms als de toren van Babel, alsof de negen typen een andere taal spreken en in hun eigen wereld leven. Door je te realiseren hoe je je eigen gedrag als ‘norm’ ziet naar de buitenwereld toe, kan je je verwachtingen bijstellen en word je minder teleurgesteld. Je leert als het ware negen talen spreken.

Het Enneagram geeft ons de sleutel om uit ons hok te komen!

Ben je bang dat je in een hokje gestopt wordt door een typologie als het Enneagram? Het tegendeel is waar als je het model inzet volgens de originele filosofie. De realiteit is dat je jezelf in een hokje zet. Het Enneagram geeft je de sleutel om uit het hokje te komen en in vrijheid te leven door niet enkel op automatische piloot te functioneren maar de negen types in jezelf bewust ten volle te benutten.

Het is een uitnodiging tot meer vrijheid en verantwoordelijkheid. 

Als je niet beseft hoe je jezelf saboteert, kan je jezelf dat ook niet kwalijk nemen. Eens je dankzij het Enneagram je eigen verdedigingsmechanismen en hun impact op jouw leven en dat van je naasten onder ogen ziet, krijg je de keuze. Je ziet op welke manier je een beter mens kan zijn. Deze keuze geeft je vrijheid maar ook verantwoordelijkheid. Je kan je niet meer verschuilen achter onwetendheid en het is al helemaal niet de bedoeling dat je je type of instinct als excuus gebruikt. Dan misbruik je het model. 

De drie centra

Er zijn verschillende manieren om het Enneagram op te delen in drie maal drie types: sociale stijlen, conflictstijlen, object relaties en de centra. 

Hieronder geven we een overzicht van de meest bekende manier: de drie centra. 

Buikcentrum

Instinctief centrum:

Handelen voordat ze denken

'Met mij valt niet te sollen!'

Op zoek naar autonomie

Basisemotie: woede

Op zijn best: juiste actie op juiste manier

Hartcentrum

Emotioneel centrum: 

Focus op relaties, imago

'Zie me zoals ik wil gezien worden'.

Op zoek naar erkenning

Basisemotie: schaamte

Op zijn best: trouw zijn aan je hart

Hoofdcentrum

Mentaal centrum: 

hoofd komt nooit tot rust, opmerkzaam

'Wat is te vertrouwen?'

Op zoek naar zekerheid

Basisemotie: angst

Op zijn best: helder denken

De puzzelstukken: 9 types en 3 instincten

Als je de puzzel 'wie ben ik' wil leggen, heb je verschillende puzzelstukken nodig. 

We hebben allemaal de negen Enneagramtypes en de drie instincten in ons. 

Wanneer we geboren worden zijn deze nog in balans. Al heel snel wordt de basisangst van je dominant instinct waar je mee geboren bent, uitgelokt en is de trein vertrokken.  Je instinct functioneert als een heel diep ingebakken overlevingssysteem.

Ons geactiveerd instinct maakt ons verdedigingsmechanisme wakker: ons type. 

Volgens onze filosofie is het instinct dus eerder onderliggend aan de types. Het type is eerder een verschijningsvorm van het instinct. Je kan deze twee dus onmogelijk apart zien. Veel mistyperingen ontstaan doordat mensen onvoldoende kennis hebben van de instincten. In de Enneagramwereld zijn de instincten lang stiefmoederlijk behandeld maar de laatste jaren realiseren zich meer en meer kenners hoe belangrijk deze instincten zijn.  Wij bij de Enneagramschool zijn daar al jaren van overtuigd. In onze training en coaching geven we de instincten dan ook even veel aandacht als de types. Daarom dat we naast het basisboek 'De kracht van het Enneagram' (beschrijving van de negen basistypes) ook hebben aangedrongen op een boek dat de drie instincten behandeld. Dit is uitgebracht met de titel: 'Begrijp me dan toch!'.

De drie instincten

Zelfbehoudend

Je grootste angsten: leven in onzekerheid, armoede, slechte gezondheid, gevaar in je omgeving of verlies van de autonomie om voor jezelf te kunnen zorgen.


Intense behoefte aan autonomie, zekerheid, veiligheid, stabiliteit, alleen kunnen overleven.


Focus op jezelf en je gezin.


Seksueel

Je grootste angsten: je partner onwaardig zijn, een relatie loslaten, disconnectie, onvolledig zijn en het verlies van aantrekkingskracht.


Intense behoefte aan intimiteit en een continu bewustzijn van de connectie met je intimi.


Focus op je geliefde of je beste vriend(in) en de intieme wereld die je samen bouwt. 

Sociaal

Je grootste angsten: eenzaamheid, een lage rang in de groep of gemeenschap, falen, verstoten worden, minderwaardigheid en afzondering.


Intense behoefte aan veiligheid vinden in een groep. Samenhorigheid is belangrijk.


Focus op anderen en de grotere wereld.

Benieuwd naar de instincten?

Lees ons boek

In het boek 'Begrijp me dan toch!' worden de instincten grondig uitgelegd en hoe deze samenkomen in relaties. Tevens krijg je een hele hoop tools om je instinct te overstijgen.

Volg de training 3 instincten

Neem de theorie op maar leer ook van de andere deelnemers door de gedeelde verhalen en de oefeningen tijdens deze tweedaagse opleiding in kleine groep.

De negen types

Beschermende Uitdager

Je wil in de eerste plaats heer en meester zijn van je eigen leven. Je wil je eigen beslissingen nemen en je eigen koers varen. Je wil controle over je emoties. Je moet niet per se graag gezien worden door anderen maar wil vooral gerespecteerd worden zoals je bent. Je hebt behoefte om er ‘te mogen zijn’ met al je energie. Als Acht heb je immers vaak het gevoel je energie zeer sterk te moeten inperken. Je wil ook een gevoel van rechtvaardigheid en fair handelen in samenwerking. Je wil openhartig, eerlijk, direct en recht voor de raap zijn. 


Sociale stijl: assertief

Conflictstijl: intens

Object relaties: afwijzing

Vreedzame Bemiddelaar

Je wil in de eerste plaats innerlijke rust. Je wil dat iedereen en alles rondom jou tevreden is zodat je zelf ook tevreden kan zijn. Je wil aangenaam in omgang zijn en waar mogelijk conflict vermijden. Je houdt van een eenvoudig en vredevol leven. Je wil de eenheid ervaren met alles en iedereen. Je wil niet in het middelpunt van de belangstelling staan maar wel gezien en gehoord worden zoals je bent. Je wil je ervan verzekeren dat je thuis kan genieten van wat je een comfortabel gevoel geeft. Je wil vreedzaam, relaxed, comfortabel en natuurlijk zijn. 


Sociale stijl: teruggetrokken

Conflictstijl: positief

Object relaties: gehecht

Deugdzame Hervormer

Je wil in de eerste plaats het juiste doen en het goede voorbeeld geven, een integer iemand zijn.
 Het is belangrijk voor jou om respectabel te zijn en te doen wat naar jouw gevoel gepast is. Je streeft ernaar om continu jezelf en anderen te verbeteren. In chaos weet je structuur te creëren. Je wil handelen in lijn met je hoge normen, morele overtuigingen, filosofieën en principes in plaats van die van andere personen. Je bepaalt zelf wat je doet en op welke manier, op basis van je eigen intern referentiekader. Je wil accuraat, eerlijk, fair en objectief zijn. 


Sociale stijl: plichtbewust

Conflictstijl: competent

Object relaties: frustratie

Verzorgende Adviseur

Je wil in de eerste plaats graag gezien worden om wie je bent, echt onvoorwaardelijk geliefd worden. Je wil het gevoel hebben dat je nodig bent, een verschil maakt in het leven van de ander, beschouwd worden als ‘de speciale vriend’ en gewaardeerd worden voor je inspanningen. Jij wil diegene zijn die de extra aandacht geeft en de signalen oppikt om je vriend te lezen als geen ander. Je wil aantrekkelijk, gevend, verzorgend en hartelijk zijn. 


Sociale stijl: plichtbewust

Conflictstijl: positief

Object relaties: afwijzing

Succesvolle Presteerder

Je wil in de eerste plaats een gevoel hebben waardevol te zijn. Je wil iets betekenen voor je geliefden en betekenisvolle anderen door in hun ogen succesvol te zijn. Je wil de beste zijn in wat je doet en een goede indruk maken terwijl je dit doet. Je wil uitblinken en bewonderd worden. Succes op zich is niets waard, je wil het applaus hiervoor alsof succes voor jou een ticket is om je plaats in de wereld te verdienen. Je wil door te presteren je recht verdienen om hier ‘te mogen zijn’. Je wil competent, efficiënt en dynamisch zijn. 


Sociale stijl: assertief

Conflictstijl: competent

Object relaties: gehecht

Romantische Individualist

In de eerste plaats wil je je unieke sleutel vinden, dat wat jou speciaal maakt, anders dan de anderen. Daar hoop je je identiteit te vinden, wat je onderscheidt van je medemensen. Je bent op zoek naar diepgang, schoonheid, intimiteit en mysterie. Je wil gepassioneerd zijn en authentiek op je unieke manier. Je hebt de behoefte je gevoelens te uiten en daarop een reactie te krijgen waaruit blijkt dat de toehoorder je gevoelens erkent. Je bent artistiek en wil je creativiteit uitdrukken. Je wil bezield, intuïtief, origineel en uniek zijn. 


Sociale stijl: teruggetrokken

Conflictstijl: intens

Object relaties: frustratie

Onderzoekende Denker

In de eerste plaats wil je je plaats in de wereld verdienen door competent te zijn en dan wel door alles te begrijpen en kennis te verschaffen. Je wil onafhankelijk zijn en niet verstrikt geraken door verplichtingen. Je hebt behoefte aan tijd alleen om je batterijen op te laden en wil een heldere geest, een geordend leven en je tijd zelf controleren. Je hebt behoefte aan privacy en compartimenteert daarom je leven: alles zit geordend in zijn mentaal vakje. Je wil goed geïnformeerd, intelligent, kernachtig en opmerkzaam zijn.


Sociale stijl: teruggetrokken

Conflictstijl: competent

Object relaties: afwijzing

Loyale Bewaker

In de eerste plaats wil je zekerheid en veiligheid door je netwerk, hoe klein of groot dit ook is. Je hebt bondgenoten nodig om te overleven want je wil niet alleen komen te staan. Je wil duidelijkheid aangezien je zelf een vat vol tegenstrijdigheden bent. Je voelt je graag beschermd door een betrouwbare autoriteitsfiguur. Vanuit je drijfveer naar betrouwbaarheid, test je alles en iedereen om te zien of deze je loyaliteit verdienen. Je hebt nood aan geruststelling, aanmoediging en positieve feedback van vrienden en geliefden. Je wil je veilig en zeker voelen, erbij horen en je aanpassen. 


Sociale stijl: plichtbewust

Conflictstijl: intens

Object relaties: gehecht

Entertainende Optimist

Je wil in de eerste plaats dat al je behoeften bevredigd worden en tevreden zijn. Je hebt nood aan nieuwe prikkels en bent steeds op de uitkijk naar een nog betere optie. Je laat je graag meevoeren met de stroom en verwelkomt veranderingen op het laatste moment. Er is een behoefte aan flexibiliteit en een lichtheid in het leven. Je bent hier immers om 200% van het leven te genieten. Je ziet jezelf als iemand die houdt van plezier en speels is. Je wil fascinerend, gefascineerd, enthousiast, gestimuleerd, creatief en positief zijn. 


Sociale stijl: assertief

Conflictstijl: positief

Object relaties: frustratie

Benieuwd naar de enneagramtypes?

Lees ons boek

In het boek 'De kracht van het Enneagram' worden het model en de 9 types grondig uitgelegd. Tevens krijg je praktische tips om je type te overstijgen.

Volg de training 9 types

Ontdek alles over de 9 basistypes tijdens onze tweedaagse live opleiding in kleine groep.

Of maak kennis via deze mini cursus

Volg deze gratis mini cursus van 40 minuten en doorprik illusies als 'ik ken mezelf', 'ik ken de ander', 'ik ken de waarheid'. Exploreer de negen brillen om naar de realiteit te kijken en de drie instincten als overlevingsmechanismen. 

No opt-in form has been selected
Your information is safe with us

3type

Moest je het nog niet weten; het Enneagram is een bedrieglijk simpel model.

Er zijn veel meer lagen aanwezig dan je op het eerste zicht zou denken. 

Naast de 9 types en de 3 instincten is er nog een belangrijke dimensie die wij binnen de Enneagramschool veel aandacht geven: 3type. 

Je hebt zoals iedereen een hoofd, hart en buik. Dus het is ook maar logisch dat je een favoriete strategie hebt in elk centrum. 

Dit 3type geeft een extra sleutel.

Deze drie types komen immers samen op een heel specifieke manier en geven inzicht in je levenspad, je blinde vlek en wat jou nog meer specifiek drijft. 

3type komt uitgebreid aan bod in de laatste basistraining Integratie.

Je kan ook een typebepaling boeken via individuele coaching om je tritype te exploreren.