arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 

1.1 Betaling gebeurt online en onmiddellijk na inschrijving.

1.2 Voor zelfstandigen en bedrijven wordt de factuur altijd verstuurd via mail.

1.3 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 kalenderdagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren.


Artikel 2

2.1 Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website (www.enneagramschool.be)


Artikel 3

3.1 Indien de klant tijdens een workshop, cursus, training of coachingsessie beslist om vroegtijdig te stoppen, is het volledige bedrag van de workshop, cursus, training of het coachingsessie  verschuldigd.

3.2 Dit geldt voor alles georganiseerd door de Enneagramschool.


Artikel 4

4.1 De inschrijving/bestelling per email geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.

4.2 Indien de klant een BTW nummer heeft en toch gebruik maakt van het verlaagd tarief, heeft de Enneagramschool het recht een bijkomende factuur te sturen voor een bedrag ten belope van het verschil met het standaardtarief voor de desbetreffende training.


Artikel 5

5.1 Coaching: Annuleert de klant een coachingsessie minder dan 48u op voorhand, dan wordt deze gerekend als sessie en is deze volledig te betalen.

5.2 Workshop/dag – event- webinar: Bij annulatie tot een week op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een week op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen door iemand die aan de vereisten voor deelname voldoet (zie voorwaarden op www.enneagramschool.be)

5.3 Cursus/Training: Een inschrijving is definitief na betaling. Bij annulatie tot een week op voorhand is de klant 50% verschuldigd.  Annuleert de klant minder dan een week op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd. De klant kan zich altijd kosteloos laten vervangen door iemand die aan de vereisten voor deelname voldoet (zie voorwaarden op www.enneagramschool.be)

Indien er kosten verbonden zijn die al gemaakt zijn zoals bv. de vragenlijst voor de training, Ontdek 9 ontwikkelingspaden, dan is er een extra kost van €20.

5.4 Producten: De bestelde producten worden verstuurd na betaling.


Artikel 6

6.1 In geval van annulatie door de Enneagramschool wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie van een workshop of training kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht. Ook individuele sessies kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht verzet worden.


Artikel 7

7.1 Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de workshop, cursus, training, of coachingsessie. Enneagramschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken van derden (trainingscentrum bvb)


Artikel 8

8.1 De Enneagramschool heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een workshop, cursus, training of coachingsessie te weigeren.


Artikel 9

9.1 De aansprakelijkheid van de Enneagramschool is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.


 Artikel 10

10.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen/Hasselt bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

10.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van de Enneagramschool

Wij maken gebruik van cookies.